Statsadvokat Benedikte Høgseth ba i mars om betinget fengsel i 120 dager for den tiltalte vaktsjefen på Helge Ingstad. Mandag landet Hordaland tingrett på det halve, 60 dager betinget.

Vaktsjefen har nektet straffskyld, men tingretten mener hans handlinger forut for sammenstøtet med oljetankeren var «klart uforsvarlig». Sentralt i saken er de gjentatte oppkallene vaktsjefen fikk på radio, og som han også besvarte. Selv har han forklart at han var overbevist om at de sterke lysene forut var et fast objekt på land helt frem til sammenstøtet.

Annonse

Senioradvokat med spesialisering i arbeidsrett

– Vanskelig å forstå

Retten mener vaktsjefen burde ha undersøkt hvorfor det ifølge radiooppkallet var nødvendig å endre kurs, og at han i en slik situasjon burde benyttet radaren for å navigere aktsomt. Tingretten skriver:

«Fra Sola TS kom nordover på tilnærmet samme kurs som Ingstad var det over et lengre tidsrom kraftige lyskastere i front, og som var svært godt synlige i flere minutter. At tiltalte ikke tenkte over eller stilte spørsmål til Sola TS da oppkallet fra Sola TS kom, er vanskelig å forstå.

Fra den første ordren om å endre kurs mot babord og helt frem til 38 sekunder før kollisjonen, hadde tiltalte dessuten flere handlingsalternativer. Ingstad holdt høy fart og kunne redusert farten. Dette ville gitt tiltalte og broteamet mer tid til å undersøke hva objektet kunne være. Ingstad kunne også selv kalt opp Fedje VTS for å høre om Fedje VTS hadde informasjon om aktivitet i leden tiltalte ikke kjente eller hadde fått med seg tidligere. Tiltalte kunne videre ha engasjert broteamet sitt, herunder VSuO og VSA og bedt dem se i radar og i kartet for å finne ut hva som lå for nærme eller i kurslinjen forut.»

Sa ikke fra

Ingstad gikk i 17 knop frem til sammenstøtet. Retten peker på at selv om også andre på broen kan ha handlet klanderverdig, så er det etter rettens vurdering vaktsjefens manglende bruk av radar, kikkert eller andre navigasjonshjelpemidler, som er det bærende i uaktsomhetsvurderingen.

Det er i retten fremkommet at en rormann på broen observerte det han antok var et skip eller en lekter, men at han ikke tok dette opp med vaktsjefen da han antok at vaktsjefen hadde observert det samme.

– Han tar dommen tungt og er skuffet over resultatet. Han mener det er uriktig å klandre ham alene for ulykken, fordi det er en sammensatt årsak til ulykken, sier vaktsjefens forsvarer, advokat Christian Lundin, til NTB.

– Det vil bli vurdert grundig om dommen skal ankes. Vi skal gjennomgå dommen grundig og ta stilling til om den skal ankes, sier Lundin.

Annonse

Codex Advokat søker advokater

Lang saksbehandling

Aktor Benedikte Høgseth sier til NTB er tilfreds med at retten slår fast at vaktsjefen på Helge Ingstad har et personlig straffansvar for kollisjonen med Sola TS, og omtaler dommen som grundig og god.

Retten legger i formildende retning betydelig vekt på at det nå er gått tre og et halvt år siden ulykken.