Støre er habil.

Støre er en meget habil diplomat og politiker, men hans juridiske kompetanse om inhabilitet står til stryk.

Som han selv sier er han som god venn, ikke egnet til å ansette Jens Stoltenberg som sentralbanksjef. Men så går det i surr for statsministeren.

I et unødvendig forsøk på å bagatellisere sin rolle i ansettelsen, hevder han å ha avskåret Stoltenbergs forsøk på å snakke om jobben da de var på tur, fordi Støre var inhabil. Det er rart at vår statsminister ikke forstår at han fritt kunne snakket med Stoltenberg når han selv,  for lengst hadde erklært seg inhabil.

Så lenge Støre ikke skal ha noen befatning med prosessen, var det ingen ting i veien for fritt å kunne snakke med sin venn. Det er de som nå skal ta avgjørelsen om ansettelsen, Støre ikke kan snakke med. Da blir de også inhabile. At statsministeren ikke kan snakke med finansministeren om alt, er et annet problem.

Støre viste også manglende rolleforståelse da han prøvde å avvæpne spørsmålet om middagen med Nicolai Tangen. Støre erkjente at han hadde bedt om å få møte Tangen, og la til at det ikke kunne skje på Stortinget, fordi det da ble for offisielt.

Jeg har ikke noen problemer med at folk spiser middag med hverandre. Men at noen i 2022 fortsatt mener at det er bedre at sentrale skikkelser møtes i de lukkede rom, og ikke på kontoret, er for meg en gåte.

Habilitetsreglene er til for å sikre tillit (den er tynnslitt nå), og de må forstås – ikke omgås.