I likhet med sikkert ikke enormt mange andre, abonnerer Rett24 på et strålende nyhetsbrev fra Stortinget kalt «EU/EØS-nytt». Her gis det oversikt over europarelevante lovgivningsprosesser, ofte satt i en pedagogisk sammenheng med nyhetsbildet.

Nyhetsbrevet bærer vanligvis preg av å være skrevet av folk med ualminnelig dyp innsikt i et særs uoversiktlig farvann, men denne ukens utgave vil nok ikke bli stående som noe høydepunkt. Det var nemlig ganske oppsiktsvekkende breaking news i tittelen på brevet som ble sendt ut onsdag klokken 11.40:

grense.PNG

Artikkelen fortalte altså at regjeringen allerede for to uker siden orienterte EU om at korona-kontrollen på grensene fortsetter til over sommeren. Til overmål kunne Stortinget avsløre, i utmerket journalistisk ånd, at Justisdepartementet hadde unnlatt å nevne dette i pressemeldingen som ble sendt ut samme dag (se siste setning).

Dessverre skulle det vise seg at det var en grunn til at utvidelsen ikke var nevnt i den aktuelle pressemeldingen. Det er nemlig fire ukers varslingsfrist på slike ekstraordinære tiltak, så dersom regjeringen skulle ønske å videreføre grensekontrollen etter 15. mai, så måtte det varsles senest en måned før. Det var dette varselet Stortingets bibliotek hadde avslørt. Noen beslutning om faktisk å videreføre, er ikke tatt. Foreløpig i hvert fall.

Rett24 vurderte onsdag å lage en nyhetssak på Stortingets litt uvanlige gravejournalistikk, men endte med å nedprioritere det. Et døgn senere oppdaget imidlertid de andre mediene nyhetsbrevet, og i løpet av få minutter torsdag formiddag gikk det ut en rekke hastemeldinger om grensekontrollen, med «stortinget.no» som oppgitt kilde i artiklene.

push grense.jpg

Noen ganske små minutter etter det igjen, måtte både Aftenposten, VG og Dagbladet sende ut rettelser. Og ikke lenge etter det igjen, var det tid for ukens andre EØS-nytt fra stortinget.no. Her ble det lagt til et ikke ubetydelig forbehold i tittelen til gårsdagens avsløring:

grense rettelse.PNG

I den nye meldingen forteller Stortinget at de har fått følgende orientering fra departementet:

«Hvis man ønsker å forlenge indre grensekontroll med 90 dager med hjemmel i artikkel 25 og 27 i grenseforordningen, må det meldes EU 4 uker i forveien. Det er ikke avgjort om man skal forlenge i 90 dager, men Justis- og beredskapsdepartementet har meldt det inn i brevs form til EU, slik at vi kan gjøre det etter 15. mai hvis vi ønsker. Fordi det ikke er bestemt ble det heller ikke nevnt i pressemeldingen 14. april»

Stortingets kontroll med Regjeringens virke traff altså ikke helt blink denne gangen, og kommunikasjonssjef Mona Mortensen Krane i Stortinget erkjenner manglende presisjon.

– Stortinget har i sitt nyhetsbrev EU/EØS-nytt av 29. april, gjengitt innholdet i et brev fra Justisdepartementet til EU som varsler om forlengelse av grensekontroll. Vi er i dag gjort oppmerksomme på at dette dreier seg om et varsel til EU som i henhold til regelverket må sendes fire uker i forkant, ikke et vedtak. Stortinget bestreber seg på at det vi gjengir på våre nettsider er korrekt. Når vi blir kjent med at vi ikke har vært presise med det vi publiserer, retter vi opp dette, uttalte Krane til Rett24 torsdag ettermiddag.

Rett24 kan ikke si annet enn at vi kjenner følelsen, og anbefaler i den anledning journalistenes faste trøstesetning for tabber på trykk: «Journalistikk er historiens kladdebok». Gjerne uttalt med Harald Stanghelle-dialekt, for ekstra høytid og pondus.