Tidligere i vinter sa regjeringen nei da Kontroll- og konstitusjonskomitéen ba om å få utlevert et møtenotat fra sluttspurten av Nav-avklaringen i høst. Regjeringen anser dokumentet som internt, på linje med R-notater, og viste til at det etter Grunnloven kun er Stortinget som kan pålegge regjeringen å utlevere slike dokumenter.

Et forslag om at komitéen skulle ha ha slik myndighet, ble i sin tid behandlet og forkastet av Stortinget.

Som svar på dette fremmet flere av opposisjonens medlemmer i kontrollkomitéen deretter representantforslag om nettopp slik utlevering, og etter en opphetet debatt mellom opposisjonen og statsråden i Stortinget tirsdag formiddag, forkastet så Stortinget forslaget.

De tre regjeringspartiene sammen med FrP sørget, som ventet, for flertall. Regjeringens begrunnelse er at den ikke ønsker bidra til en presedens der interne dokumenter overleveres til Stortinget annet enn i helt særegne tilfeller.

Opptak fra debatten i Stortinget kan du se her, fra ca klokken 10:06 og utover (ca 11 minutter ut i opptaket).