Jakob Wahl har ledet Arbeidsretten siden 2010. Han kom da fra stilling som lagdommer i Borgarting. Før det var han i mange år advokat i LO. Til sommeren går han av for aldersgrensen, og sist uke gikk søknadsfristen ut for å bli hans etterfølger.

Søkerlisten ble kort.

Arbeids- og sosialdepartementet opplyser til Rett24 at eneste søker er nestleder Tron Løkken Sundet (45). Han ble utdannet i Bergen i 2000, og har siden vært advokatfullmektig i Wiersholm og utreder i Høyesterett. Han tiltrådte som dommer i Arbeidsretten i 2009.

Sundet er dessuten medforfatter av Arbeidsmiljøloven kommentarutgave, redaktør i tidsskriftet Arbeidsrett, og medforfatter på flere fagbøker om arbeidsrettslige spesialfelter.

Arbeidsretten er en spesialdomstol for tolkning av tariffavtaler, og sorterer i motsetning til vanlige domstoler ikke inn under Domstoladministrasjonen. Sammen med Riksmekleren og Rikslønnsnemnda er Arbeidsretten en del av tvisteløsningssystemet for det kollektive arbeidslivet, administrert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Den tredje faste dommeren i Arbeidsretten, i tillegg til Wahl og Sundet, er Eli Mette Jarbo. Hun ble utnevnt i 2018, og kom da fra stiling som fagdirektør i Arbeids- og sosialdepartementet.