Cumhuriyet er en av Tyrkias eldste aviser, og er kjent for å ha en kritisk holdning til president Erdogans regime. 31. oktober 2016, drøyt tre måneder etter kuppforsøket i Tyrkia, ble de ti klagerne som nå har vunnet frem i EMD pågrepet, siktet for å spre «propaganda» for det terroriststemplede kurdiske partiet PKK. Alle de ti er journalister, i eller på annen måte tilknyttet Cumhuriyet.

I den påfølgende straffesaken anført påtalemyndigheten i Tyrkia at de ti hadde publisert artikler som sto «i sterk kontrast til deres leseres verdenssyn», og at de på denne måten hadde formidlet «manipulativ og destruktiv informasjon» om staten Tyrkia. Åtte av journalistene ble dømt til mellom to og sju års fengsel, i straffesaker som ennå ikke er ferdig ankebehandlet i tyrkiske domstoler. To ble frikjent.

Selv om straffesakene ikke er rettskraftige, konkluderer EMD med at pågripelsen krenket EMK på en rekke punkter. Dommerne mener for det første at det ikke finnes rimelig grunn til å mistenke de siktede for å ha gjort noe straffbart, og at pågripelsen derfor krenker EMK artikkel 5. Ford et andre mener domstolen at fengsling av journalister uten skjellig grunn til mistanke er en krenkelse av ytringsfriheten, artikkel 10:

«In the present case the applicants’ arrest and detention amounted to interference with their rights under Article 10 of the Convention (see paragraph 225 above). The Court has already found that the applicants’ detention was not based on reasonable suspicion that they had committed an offence for the purposes of Article 5 § 1 (c) of the Convention, and that there has therefore been a violation of their right to liberty and security under Article 5 § 1. (...) 

It follows that a detention measure that is not lawful, as long as it constitutes interference with one of the freedoms guaranteed by the Convention, cannot be regarded in principle as a restriction of that freedom prescribed by national law. (...)

Accordingly, there has been a violation of Article 10 of the Convention.»

EMD legger altså til grunn at ulovlig fengsling av journalister nærmest per definisjon er en krenkelse av EMK artikkel 10. Dette er en argumentasjon den tyrkiske dommeren ikke vil være med på. Hun skriver:

«As regards Article 10 of the Convention, the analysis of whether an interference was “prescribed by law” within the meaning of Article 10 requires, in my view, separate examination and should not result in the finding of a kind of automatic violation of that Article merely on the basis of the violation of Article 5, in cases where the Court finds a breach of Article 5 § 1.»

Den tyrkiske dommeren er likevel enig i konklusjonen, fordi hun mener fengsling var et uforholdsmessig sterkt inngrep mot de tiltalte. 

I avgjørelsen fremkommer at Tyrkia skal ha fengslet 231 journalister siden sommeren 2016, og at 150 av disse fortsatt er fengslet på vage eller ikke-eksisterende bevismessig grunnlag.

Arnfinn Bårdsen var en av de sju dommerne som deltok i saken. Dommen finner du her.