Etter at myndighetene torsdag kunngjorde nye og strengere tiltak for å bremse spredningen av Covid-19-viruset, har både Borgarting lagmannsrett og Oslo tingrett justert virksomheten ned mot et minimum. Fra tidligere er dommere pålagt å jobbe hjemmefra så langt det er mulig, men nå blir en mengde saker utsatt inntil videre.

IMG_0872.JPG
Yngve Svendsen

For Oslo tingretts vedkommende innebærer dette i første omgang at alle nye rettsmøter som skulle startet i morgen, er utsatt. Sorenskriver Yngve Svendsen opplyser at det dreier seg om 35 saker.

Fortsatt fengslinger

– Dette gjelder kun nye saker som skulle startet opp fredag. Fengslinger går som normalt, og pågående rettsmøter går som normalt så langt dommer i saken vurderer det som gjennomførbart, i samråd med partene. Hva som skjer i neste uke vil vi ikke ta stilling til før i morgen, sier Svendsen.

Han opplyser at det er signalet som torsdag ble gitt fra regjeringen og helsemyndighetene, som fører til innstrammingen.

– Vi har et samfunnsansvar å medvirke til å forhindre spredning, vi som alle andre, og det ansvaret skal vi ta.

Fire ankesaker utsatt 

Også Borgarting lagmannsrett har torsdag besluttet at alle straffesaker som ikke er prioritert, blir utsatt. Begrunnelsen er at man ønsker å begrense antall meddommere som kommer inn i domstolene. Det er derfor foreløpig ikke snakk om å utsette sivile saker. Fristsaker og saker om forvaring vil bli prioritert, og gå som planlagt. Det opplyser direktør Mari Fjørtoft Trondsen ved Borgarting lagmannsrett.

– Etter de nye retningslinjene er det ganske mange saker som står i fare. Foreløpig har vi sett på de sakene som skulle startet opp denne eller neste uke. Det er for vår del snakk om sju saker. Av disse er tre fristsaker, og disse vil derfor bli gjennomført. De fire andre blir utsatt, sier Trondsen.

I Oslo tingrett ble det torsdag gjennomført en rekke nye rent praktiske tiltak. Blant annet er vannkaraflene er fjernet fra rettssalene, kantinen stenges, og politiadvokater og statsadvokater vil midlertidig kunne bruke personalinngangen.