Forskningsrådgiver

Forsknings- og innovasjonsdivisjonen

Arbeidsgiver:
Akershus universitetssykehus
Søknadsfrist:
2024-08-11

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal– og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø på et høyt internasjonalt nivå som understøtter utviklingen av prioriterte medisinske og helsefaglige satsningsområder. Det er god tilgang til forskningsstøtte bl.a. innen forskningsadministrasjon, IKT, biobank, statistikk med mer. Forskningen skjer i nært samarbeid med Universitetet i Oslo, som har bygget opp et bredt utrustet forskningslaboratorium.

Ahus’ visjon er: “Menneskelig nær – faglig sterk”. 

Avdeling for forskningsstøtte søker ny rådgiver innen kontrakter og personvern
Avdeling for forskningsstøtte i Forsknings- og innovasjonsdivisjonen (FID) ved Akershus universitetssykehus (Ahus) yter praktisk støtte og veiledning til forskere og forskningsmiljøene ved sykehuset. Vi er i dag ca. 26 ansatte med bred faglig erfaring og kompetanse. Vi tilbyr et spennende, aktivt og profesjonelt miljø med tverrfaglig representasjon fra forskjellige helseprofesjoner og administrative fag, samt jurister og bibliotekarer.

Forsknings- og innovasjonsdivisjonen, avdeling for forskningsstøtte, søker en engasjert og faginteressert medarbeider til et 100 % engasjement med ett års varighet, med mulighet for forlengelse. Stillingen vil være organisert i seksjon for biobank og personvern.
Du kan gjerne være jurist eller bachelor i rettsvitenskap. Annen utdanning er også aktuell dersom du har relevant erfaring og kompetanse. Nyutdannede oppfordres også til å søke.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil kunne variere, men kjerneoppgavene er kvalitetssikring av avtaler og kontrakter og personvernvurderinger i forskningsprosjekter.
Andre aktuelle oppgaver er å:

 • Bidra til intern undervisning/veiledning
 • Delta i interne og eksterne faglige nettverk
 • Bidra til andre fellesoppgaver som tildeles avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole på bachelor- eller masternivå, for eksempel innen rettsvitenskap, helsefag eller samfunnsvitenskapelige fag.
 • Kunnskap om et eller flere relevante rettsområder, som helserett, personvern, kontraktsrett og forvaltningsrett
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi vil også vektlegge

 • Erfaring med kontraktsarbeid, gjerne fra offentlig sektor
 • Erfaring med personvernvurdering
 • Saksbehandlingserfaring, gjerne fra offentlig sektor.
 • Kan vise til god gjennomføringsevne og måloppnåelse
 • Erfaring fra arbeid innen helseforskning.
 • Erfaring med bruk av Teams og M365 Personlig egnethet

Personlige egenskaper

 • Analytisk og faglig nysgjerrig
 • Engasjert og løsningsorientert
 • Selvstendig, men liker også å bidra inn i et team 
 • Liker variasjon i arbeidsoppgaver
 • Kan jobbe systematisk og håndtere mange oppgaver samtidig
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • Interesse for forskning

Vi tilbyr

 • Et trivelig tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte ansatte
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Gode pensjonsordninger
 • IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) 
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei fra/til Oslo

Kontaktinformasjon