Har du lyst til å bruke din juridiske kompetanse i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag?

Arbeidsgiver:
Fellesordningen for AFP
Søknadsfrist:
2024-05-31

Fag- og klagesaksteamet består av fem dedikerte medarbeidere med ulik faglig bakgrunn. Teamet samarbeider tett med juridisk seksjon og andre jurister på huset. Med god faglig støtte i et lite fagmiljø er dette en god mulighet for deg som er nyutdannet og har interesse for arbeidslivsfeltet.

Sentrale arbeidsoppgaver 

 • Klagesaksbehandling, inkludert forberedelse og fremlegging av saker for AFP-ordningens klagenemnd. 
 • Faglig vurdering og godkjenning av avgjørelser om avslag. 
 • Veiledning og faglig støtte til avdeling for søknadsbehandling. 
 • Håndtere eksterne henvendelser knyttet til avslag og klagesaker. 
 • Muligheter for å holde foredrag og informasjon om våre ordninger til eksterne interessenter. 

Kvalifikasjoner 

 • Master i rettsvitenskap. Du kan gjerne søke om du er i sluttfasen av utdannelsen, men ansettelse vil være betinget av godkjent vitnemål. 
 • Gjerne dybdekunnskap innen ett eller flere av disse områdene: individuell eller kollektiv arbeidsrett, forvaltningsrett, pensjon eller selskapsrett. 
 • Sterke skriftlige og muntlige formidlingsevner. 
 • Erfaring med saksbehandling og grunnleggende forståelse for forvaltningsmessige prinsipper er ønskelig. 

Fellesordningen for AFP ønsker å være en kunnskapsrik organisasjon der læring og deling av kunnskap står sentralt. Integritet er sentralt i alle prosessene våre. Gjennom fellesskap jobber vi sammen mot felles mål, vi støtter hverandre og etterstreber å ha et positivt og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi tror du vil trives i stillingen hos oss hvis du 

 • Er grundig og strukturert med evne til å drive eget arbeid 
 • Er analytisk og liker å jobbe med komplekse problemstillinger 
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å fungere godt i ulike relasjoner 

Det er viktig for oss å være en god arbeidsgiver og vi tilbyr 

 • En stilling der du kan starte din karriere med støtte fra erfarne kollegaer 
 • Gode utviklingsmuligheter i et spennende og allsidig fagmiljø 
 • Fleksitidsordning og kortere arbeidstid i sommermånedene 
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktinformasjon