To stillinger som Senior Legal Counsel/Legal Counsel

Arbeidsgiver:
Nordea
Søknadsfrist:
2024-05-24

Ønsker du å arbeide i et av de fremste og største konsernjuridiske miljøene i Norden?

Nordea er den største banken i Norden med ti millioner kunder og 29 000 medarbeidere, og et av de ti største finanskonsernene i Europa målt etter markedsverdi. Nordea har også Nordens største internjuridiske bank- og finansmiljø.

Group Legal leverer juridiske tjenester for å støtte Nordeas forretningsvirksomhet og sørge for effektiv håndtering av juridisk risiko. Det er omtrent 240 ansatte i Group Legal i Norden, hvorav ca. 40 i Norge.

Vi har nå to ledige stillinger som Senior Legal Counsel eller Legal Counsel (tilsvarende senioradvokat og advokat/advokatfullmektig) i Business Banking Legal og Nordea Finance Legal i Norge.

Nordea ønsker å være en partner som kundene våre og samfunnet kan stole på. Compliance og integritet går hånd i hånd. Som en del av  teamet vårt, får du muligheten til å påvirke hvordan vi driver bankvirksomheten vår – både nå og i fremtiden. Dine ideer, kvalifikasjoner og din unike bakgrunn kan bidra til dette. Hos oss vil du få mange muligheter til å samarbeide, utvikle deg og sette ditt preg på noe stort.

Om denne muligheten

Business Banking Legal
Business Banking Legal leverer juridiske tjenester til forretningsområdet Business Banking som omfatter små, mellomstore og store selskaper i Norge. Business Banking tilbyr finansiering, betalingsløsninger, investeringstjenester, kapitalmarkedsprodukter og verdipapirer. Arbeidet innebærer både rådgivning i konkrete saker, informasjon om og implementeringen av regelverk og deltagelse i prosjekter.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning og forhandlinger relatert til lånetransaksjoner og sikkerhetsstillelser, samt mislighold og restruktureringer
 • Utarbeidelse av lånedokumentasjon
 • Rådgivning ved produktutvikling, særlig innenfor lån, garantier og konti 
 • Finansregulatoriske spørsmål, herunder om finansforetaksloven, anti-hvitvasking, taushetsplikt og personvern
 • Deltagelse i ulike prosjekter i banken eller ledelse av prosjekter knyttet til avdelingens ansvarsområder
 • Informere og oppdatere virksomheten om endringer i regelverk og praksis, samt gi juridisk støtte ved implementering

Nordea Finance Legal
Nordea Finance Legal bistår forretningsområdet Nordea Finance, som er en del av Business Banking. I Norge tilbyr Nordea Finance utstyrsfinansiering (primært leasing) og fordringsfinansiering (factoring) til bedriftsmarkedet og bilfinansiering (lån og leasing) til både bedrifts- og privatmarkedet.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Bistand med finansiering, herunder vurdering av om utstyr er leasingegnet, sikkerheter og andre pante- og tingsrettslige spørsmål
 • Finansregulatoriske spørsmål, herunder om finansforetaksloven og europeiske regelverk, anti-hvitvasking, taushetsplikt, personvern og utkontraktering
 • Utarbeidelse av norske og nordiske samarbeidsavtaler med forhandlere av biler og utstyr
 • Konkrete kundesaker, herunder saker i Finansklagenemnda
 • Implementering av nytt regelverk
 • Lansering av nye produkter
 • Selskapsrettslige spørsmål

Hvem er du?

Collaboration. Ownership. Passion. Courage. Disse verdiene hjelper oss med å yte vårt aller beste – og som vi forventer at du også står for.

Ønskede egenskaper:

 • Veldig gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Høy integritet og gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide proaktivt og til å ta selvstendig ansvar for arbeidsoppgaver
 • Engasjement og evne til å jobbe under tidspress
 • Interesse for teknologi og digitalisering og positiv innstilling til endringer
 • God forretningsforståelse og evne til å bygge gode relasjoner
 • Strukturert og løsningsorientert arbeidsform og interesse for prosjektarbeid

Dine kvalifikasjoner: 

 • Norsk mastergrad i rettsvitenskap/cand.jur. med gode resultater
 • Erfaring med eller interesse for de relevante fagområdene, for eksempel fra finansforetak eller advokatfirmaer 
 • ​​​​​​​Til stillingen i Business Banking Legal søker vi primært kandidater med ca. to års erfaring eller mer, men nyutdannede kan også søke. Vi er spesielt interessert i kandidater med erfaring fra, eller interesse for, restrukturering og insolvens
 • Til stillingen i Nordea Finance Legal søker vi kandidater med ca. fire års erfaring eller mer

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling i et miljø med høy fagkompetanse
 • Arbeid i et teknologidrevet selskap, i en bransje som gjennomgår store og spennende endringer
 • Et uformelt arbeidsmiljø og teamarbeid med kolleger i de andre nordiske landene  
 • Konkurransedyktige lønnsvilkår, god pensjonsordning og gunstige vilkår på bankens produkter

Arbeidsstedet er Oslo.

Hvis du synes denne beskrivelsen passer på deg, så ta kontakt!

Neste steg

Send inn søknaden din senest 24/05/2024.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte:

 • Ingvild Søyseth
  Head of Business Banking Legal Norway
  Telefon: +47 992 51 244
  E-post: [email protected]

 • Andreas Lien Sandberg
  Head of Nordea Finance Legal Norway
  Telefon: +47 995 47 306
  E-post: [email protected]

I Nordea vet vi at en inkluderende arbeidsplass er en bærekraftig arbeidsplass. Vi har sterk tro på at ulike bakgrunner, erfaringer, egenskaper og karaktertrekk bidrar til at vi betjener kundene våre og samfunnet på en bedre måte. Så vær deg selv!