Politifullmektig / politiadvokat / politiadvokat 2

Innlandet politidistrikt - Felles enhet for påtale, Seksjon påtale

Arbeidsgiver:
Innlandet politidistrikt
Søknadsfrist:
2024-08-11

I Innlandet politidistrikt, ved Felles enhet for påtale, seksjon påtale, avsnitt Vest er det ledig en fast stilling og vikariat som politifullmektig/politiadvokat/politiadvokat 2.. Stillingene er stedplassert ved Gjøvik politihus. 

Arbeidsoppgaver

 • Påtalefaglig etterforskningsledelse og behandle tildelte saker
 • Forberede og aktorere straffesaker
 • Annet påtalearbeid i henhold til straffeprosessloven
 • Tilrettelegge saker som skal forelegges overordnet påtalemyndighet
 • Delta i jourtjeneste
 • Instruksjon innen eget fagfelt
 • Håndtere henvendelser fra media

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:
  • Juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
  • Førerkort kl B
 • I tillegg gjelder følgende nødvendige kvalifikasjoner for politiadvokat:
  • Minst 1 års påtaleerfaring og utvidet påtalekompetanse eller minst 2 års relevant erfaring.
 • I tillegg gjelder følgende nødvendige kvalifikasjoner for politiadvokat 2:
  • Minimum 6 års erfaring med påtaleledelse av straffesaker eller 3 års påtaleerfaring kombinert med minst 3 års annen relevant erfaring
  • Erfaring fra etterforskningsledelse / aktorering av større og komplekse straffesaker
  • Unntak fra kravene om arbeidserfaring kan gjøres ved særlig sterke kvalifikasjoner
  • Relevant etter- og videreutdanning
 • Ønskelig:
  • Kjennskap til politi- og lensmannsetaten og innsikt i politifaglige spørsmål
  • Erfaring fra påtalemyndigheten/strafferettspleiens område

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper

 • Beslutningsdyktig
 • Høyt etisk og faglig nivå
 • Strukturert, nøyaktig og kvalitetsbevisst 
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Stillingene lønnes som politifullmektig (SKO 0288) lønn fra kr. 603.000,- eller som politiadvokat (SKO 1245) lønn fra kr. 667.200,-, eller som politiadvokat 2, lønn fra kr 868.400,-. Lønnsplassering og stillingsbetegnelse etter kvalifikasjoner og erfaring 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

 • Johan Martin Welhaven
  Politiinspektør / driftsenhetsleder
  Telefon: 91345083
 • Rolf Thoresen
  Politiinspektør / seksjonsleder
  Telefon: 99406902