Som advokatfullmektig arbeider Nerland med et bredt spekter av fagområder, med et særlig fokus på familie-, arv-, barne- og skifterett, samt fast eiendoms rettsforhold og arbeidsrett.  Nerland arbeider med tvisteløsning og prosedyre tilknyttet disse rettsområdene.