Fjelds første prøvesak gjaldt et regresskrav, etter at det oppstod brann i bygård som følge av rør-tining med hårføner. Den andre prøvesaken gjaldt gyldigheten av en kjennelse fra Trygderetten.