Tjølsen kommer fra BDO Advokater AS, og har solid skatte- og selskapsrettskompetanse knyttet til blant annet transaksjoner, behovsanalyse og vurdering av eierdisposisjoner. Det drammensbaserte firmaet skriver i en melding at de har ambisjon om å være førstevalget som rådgivere på juss i regionen, og at skatte- og avgiftsrådgivning er en nødvendig del for å finne de gode løsningene for kundene.