Beate Gangås er i dag avdelingsdirektør i PST. Hun er tidligere sjef for seksjon mot organisert kriminalitet i Politidirektoratet, og har gjennom det siste tiåret hatt flere lederstillinger i Oslo-politiet. Hun var konstituert politimester i Østfold i 2010, og i 2005 var hun en periode konstituert som assisterende politidirektør. Gangås overtar etter Hans Sverre Sjøvold, som er ny sjef for PST.