Skarderud har også vært nemndsmedlem i Finansklagenemnda eierskifte, og skal bistå innenfor saker etter kjøpslovene, bolig- og eiendomsrett.