Øystå startet hos PersonskadeAdvokat1 AS i desember 2022, og jobber spesialisert med yrkesskader/yrkessykdommer, pasientskader, trafikkskader og andre personskadesaker.