Ramadani arbeider med ulike former for finansiering, herunder oppkjøpsfinansiering og prosjektfinansiering.