Håvik er tilknyttet avdelingen for eiendom og entreprise.