Gil bistår blant annet med opprettelse av ektepakt, samboeravtale, fremtidsfullmakt, testament og arveavtaler samt økonomiske oppgjør ved samlivsbrudd og dødsfall. Hun påtar seg oppdrag som privat bostyrer i arveoppgjør. Elsa har omfattende erfaring med tvisteløsning og rettssaker, og har også spisskompetanse på internasjonale skifteoppgjør.

Elsa sitter i styret i Advokatforeningen Oslo krets og brukes jevnlig som foredragsholder.