Han har tidligere arbeidet hos Advokatfirmaet Solver AS, og inngår i firmaets avdeling for forretningsjus.