Sølberg har også erfaring med å bistå klienter innen avhendingsrett og har betydelig prosedyreerfaring.