Haaskjold har fra tidligere bakgrunn fra Thommessen og Regjeringsadvokaten, og omfattende erfaring som voldgiftsdommer i kommersielle og internasjonale tvister. Han har hatt møterett siden 2003, og er Chartered Arbitrator.