Sogn-Skeie kommer fra stilling som senior stabsoffiser i sikkerhetspolitisk avdeling i Forsvarsdepartementet, seksjon for operasjonell rett og etterretning. Han har spesialkompetanse på områdene sikkerhetspolitikk, nasjonal beredskap, militære operasjoner og politi og forsvar, og har fra tidligere erfaring fra Generaladvokaten, Forsvarets operative hovedkvarter og militærpolitiet, samt Afghanistan og anti-piratoperasjoner. Sogn-Skeie var sekretær i arbeidsgruppe for utarbeiding av ny instruks for Forsvarets bistand til politiet, og sitter i per tid som medlem i arbeidsgruppe for revisjon av lov om disiplinærmyndighet og lov om militær politimyndighet i Forsvaret.