Komnæs har over 40 års erfaring med forretningsjus, med særlig vekt på konfliktløsning og prosedyre. Han har spesialkompetanse innen erstatnings- og forsikringsrett, inkludert større kollektive erstatningsoppgjør. Han har møterett for Høyesterett, tilleggsutdannelse som voldgiftsdommer, og har i flere tiår vært norsk representant for forsikringsmarkedet Lloyd’s of London og Lloyd’s Insurance Company.