Haugseth er utdannet jurist, og vil få det faglige ansvaret for likestillings- og diskrimineringsfeltet, inkludert styring av Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Bufdir. Det opplyser regjeringen i en pressemelding.