Enger er spesialist innen plan- og bygningsrett, og hun har særlig erfaring med regulerings- og byggesaker, utbyggingsavtaler, tomtestrukturering, servitutter, forvaltningsklager, kjøp/salg/transaksjon og reklamasjoner. Hun har lang erfaring som advokat, men også tidligere arbeidserfaring fra stat og kommune. 

 

Enger kommer fra Fulford Pettersen & Co Advokatfirma.