Fra studiet har hun skrevet masteroppgave om innføring av digitale sentralbankpenger i Norge og risiko knyttet til dette.