Sjøvold har vært politimester i Oslo siden 2012, og har tidligere vært assisterende politidirektør, politimester i Vestfold, rektor for Politihøgskolen og ekspedisjonssjef for politiavdelingen i justisdepartementet.