Hun vil jobbe med familie- og skifterett, arverett og kontraktsrett.