Bull har bakgrunn både fra Skatteetaten, Statoil og flere advokatfirmaer, og har særlig erfaring med merverdiavgift i forbindelse med import/eksport, avgiftsplanlegging i forbindelse med utbygging av fast eiendom, klagesaker og bokettersyn.