Hun ble en del av HELP i august 2020, og jobber hovedsakelig med arv- og familierett.