Højklint jobber i hovedsak med barne- og familierett og som bistandsadvokat for ofre for mishandling, menneskehandel og overgrep.