Han har erfaring fra en rekke granskingsoppdrag, og skal bistå det regjeringsoppnevnte utvalget i granskingen av den såkalte EØS-saken. Brandt vil lede Hjorts arbeid med gransking og compliance fremover.