Hun har omfattende prosedyreerfaring, er Norges representant i den europeiske personskadeadvokatorganisasjonen PEOPIL, og er firmaets nye HR-sjef.