Huseby arbeider på et bredt rettsområde, herunder familierett, arverett, eiendom og selskapsrett. Hun startet hos Legalis i 2016 som senioradvokat og fagsjef for familie- og arverett.

 

Før hun kom til Legalis hadde hun blant annet erfaring som partner i annet advokatfirma, dommerfullmektig i Oslo tingrett og fung. underdirektør i Justisdepartementet. Huseby er cand. jur. fra Universitetet i Oslo, med Master II fra Université Paris X Nanterre.