Høhrbye har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og skrev masteroppgave om digital ransaking og beslag.