Skarning har møterett for Høyesterett, og har til nå ledet arbeidslivsavdelingen i Kvale. Han har tidligere vært advokat i NHOs arbeidsrettsavdeling.