Langtvedt er spesialisert innenfor sivil tvisteløsning, og kom til Hjort fra Scjødt for halvannet år siden. Han har særlig erfaring innen finansmarkedsrett og compliance, selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning. Han har også vært gjesteforsker ved New York University og Columbia University.