Wang bistår både offentlige og private klienter i tvister innenfor entreprise, infrastruktur, energi og industri, og har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre og møterett for Høyesterett. Fra tidligere har han erfaring som dommerfullmektig og som lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling med fagansvar for avtale-, kontrakts- og erstatningsrett. Han har internasjonal erfaring som norsk representant i ekspertkomiteer under EFTA og EU-kommisjonen, OECD og UNCITRAL. Wang har også vært medlem i flere regjeringsoppnevnte lovutvalg.