Zimmer har mer enn 20 års erfaring med strafferett, både som aktor, forsvarer og bistandsadvokat, innen alle typer straffesaker. Zimmer har internasjonal erfaring, og har bistått personer og næringsliv med rådgivning i norsk og internasjonal strafferett. Zimmer bistår også i saker som gjelder utlevering av lovbrytere. Zimmer bistår i saker som dekkes av ordningen med fri rettshjelp, og utfører ellers oppdrag innenfor fagområdene avtalerett, erstatningsrett, familierett og barnevernsrett.