Engebretsen bistår også i forbindelse med bokettersyn og øvrige ligningssaker for bedrifter og i forbindelse med planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter på eiernivå.

Han har med sin økonomibakgrunn samt mange års arbeidserfaring fra EY også arbeidet mye med spørsmål av regnskapsrettslig karakter og problemstillinger i grenseland mellom juss og finans.