Frøland har lang fartstid som advokat. I Advokatfirmaet Tønset vil hun i det vesentlige arbeide med familierett/foreldretvister, barnevern og personskade yrkesskade/trafikkskader, samt bistandsadvokatoppdrag/forsvarer.