Han har videre kompetanse i folkerett og menneskerettigheter. Askerovs behersker norsk, russisk, latvisk, tysk, engelsk og
ukrainsk.