Forren har erfaring som leder innenfor HR-området både i privat og offentlig sektor. Hun kommer fra stillingen som seksjonssjef for HR i Skatteetaten i Trondheim. Hun har særlig arbeidet med organisasjonsutvikling og omstilling, bidratt i digitaliseringsprosesser og vært ansvarlig for lederutvikling, interne forbedringsprosesser og kompetanseutvikling, opplyser DA i en pressemelding.

– Domstolene er inne i en omfattende digitaliseringsprosess, og har nettopp vært gjennom en stor strukturendring. For å realisere målene med disse endringsprosessene, må HR-perspektivet være med hele veien. Det krever et tett samspill mellom domstolene, tillitsvalgte og Domstoladministrasjonen, uttaler Forren.