Oddbjørnsen har spisskompetanse på teknologirett, immaterialrett, offentlige anskaffelser og kontrakter og rettsspørsmål innenfor kollektivtransport. På teknologirettens område har han spisskompetanse på IT-kontrakter. Stian har blant annet bistått med generell utforming og veiledning til Statens standardavtaler. Innen offentlige anskaffelser har Oddbjørnsen de senere årene blant annet arbeidet med flere av Norges største anskaffelser av operatørtjenester til kollektivtrafikk på vei og bane. Han har i tillegg vært dommerfullmektig i Drammen tingrett i en toårsperiode.