Kaarbø har som arbeidet med skatterettslige og selskapsrettslige spørsmål for norske og internasjonale virksomheter siden 2010. Hun har i tillegg 17 års erfaring fra Skattedirektoratet, blant annet som seksjonssjef for næringsbeskatning, og som avdelingsdirektør for både samfunnskontakt og for forebygging og kontroll.