Gjesdahl Petersen startet i Thommessen som advokatfullmektig i 2011, og arbeider med fusjoner, oppkjøp og kapitalmarkedstransaksjoner. Hun bistår også klienter med løpende rådgiving innenfor selskapsrett og børs- og verdipapirrett.