• (Foto: EFTA)

  EFTA-konferansen strømmes live fra Luxembourg fredag

  EFTA-domstolen arrangerer fredag sin årlige fagkonferanse, og i år kan alle som ønsker følge den direkte på nett.

  EFTA-domstolens årskonferanse har i år tittelen People and the EEA, og holdes for første gang siden 2019. Fjorårets konferanse ble avlyst grunnet pandemien.

  Åpningforedraget holdes av professor Miguel Poiares Maduro fra European University Institute i Lisboa, og bærer tittelen The Rescue of European Democracy.

  Fra Norge deltar professor Christoffer C. Eriksen fra UiO, som skal snakke om NAV-saken. Fullt program for konferansen finner du her. Lenke til streamen, og påmeldingsinfo for de som ønsker å delta aktiv via Zoom, finner du her.

 • Andre notiser

 • (Foto: Jil Yngland/NTB)

  Noas kritiserer Hurdalsplattformens asyl- og flyktningpolitikk

  Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) kritiserer Hurdalsplattformen og sier asyl- og flyktningpolitikken ikke blir mer human med Sp og Ap ved roret.

  – Den politiske plattformen gjør oss urolige. Den sier ingenting om styrking av rettssikkerheten til asylsøkere og flyktninger, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) til Vårt Land.

  Organisasjonen mener Hurdalsplattformen ikke gir noen signaler om en mykere politikk, snarere tvert om, og at den bryter med FNs anbefalinger.

  Det varsles fire grep Noas mener bringer de to regjeringspartiene nær Fremskrittspartiet politikk på området. Noas peker på at Hurdalsplattformen gjør familiegjenforening vanskeligere, sier at rike land kan betale fattigere land for å ta imot flyktninger – og gjør livet som flyktning i Norge usikkert, fordi man brått kan bli sendt tilbake til hjemlandet.

  – Vi er klare til å fatte vedtak sammen med Ap og Sp der vi er enige, sier nyvalgt innvandringspolitisk talsmann Erlend Wiborg i Frp.

  De tre partiene vil sammen ha flertall på Stortinget.

  (©NTB)

 • (Foto: Fredrik Hagen/NTB)

  Krevde en halv million for manglende sol - fikk 300.000 i sakskostnader i stedet

  Etter å ha overtatt et rekkehus på Oslo vest, mente kjøperne at terrassen hadde mindre sol enn de var blitt forespeilet.

  I prospektet kunne man lese blant annet «Flotte uteplasser med solrik takterrasse». «Tar du turen ut til takterrassen kan du få med deg ettermiddags- og kveldssolen på gode sommerdager».

  Men hvor mye sol er egentlig «sol»? I dette tilfellet viste det seg at en rekke bjørketrær sto mellom terrassen og sola, slik at det ble delvis skygge. Det var slett ikke godt nok for kjøperen, som gikk til sak mot selgeren, og krevde prisavslag på 500.000 kroner.

  Fredrik Aasen 007.jpg
  Fredrik Aasen er advokat i Austin Lyngmyr & Co.

  – Det som gjorde denne saken spesiell, var at det var kjøper som var den sterke part i kontraktsforholdet. De hadde tegnet en boligkjøperforsikring, som gjorde at de var dekket for egne og eventuelt idømte sakskostnader. Vi hadde med andre ord å gjøre med en motpart som var uten prosessrisiko, forteller advokat Fredrik Aasen, som representerte selger.

  Selgerne hadde derimot ingen forsikring, og sto med hele prosessrisikoen selv. Den risikoen valgte de å ta – med hell. Nylig besluttet Borgarting lagmannsrett at anken ikke fremmes. Dermed blir dommen fra tingretten stående, og der fikk de saksøkte selgerne fullt medhold.

  «Retten har kommet til at kjøperne ikke hadde berettigede forventninger om at det ville bli gitt opplysninger om hvilket klokkeslett solen gikk bak trærne på sommeren», heter det i dommen, der saksøkerne dømmes til å betale 300.000 i sakskostnader.

 • (Foto: Scanpix)

  Nittedal-ordfører frifunnet for korrupsjon

  Den tidligere ordføreren i Nittedal, Hilde Thorkildsen (Ap), er frifunnet for grov korrupsjon.

  Thorkildsen var tiltalt for grov korrupsjon i forbindelse med en utbyggingssak i kommunen.

  Under rettssaken tidligere i høst krevde aktor ett år og seks måneders fengsel, men Romerike og Glåmdal tingrett har frikjent henne og den medtiltalte.

  I dommen fremkommer det at tingretten overhodet ikke deler påtalemyndighetens bevisvurdering. Blant annet tolker retten telefonavlyttede tekstmeldinger stikk motsatt av hva påtalemyndigheten har gjort. Det påtale mente var bevis for at ordføreren skjulte noe, mener retten beviser at hun ikke følte hun hadde noe å skjule. Dette ut i fra konteksten meldingene er satt i.

  Retten mener bevisførselen «gir liten støtte til påtalemyndighetens anførsel om at ordførerens salgsvirksomhet var en dekkhistorie for å skjule korrupsjon», og frifinner fullstendig.

 • (Foto: Erik Johansen/NTB)

  Høyesterett slipper inn svenskehytte-søksmålet til behandling

  Høyesteretts ankeutvalg besluttet tirsdag at lagmannsrettens dom i saken om den berømte karanteneplikten for svenske hytteeiere skal behandles i avdeling.

  Rundt 1.000 hytteeiere sto opprinnelig bak søksmålet knyttet til karanteneplikt ved bruk av fritidseiendommer over landegrensen. I Oslo tingrett fikk de i februar medhold i at restriksjonene på reiser til egen eiendom i Sverige ikke var lovlige. Tingretten mente at staten ikke har begrunnet karanteneplikten for hytteeierne godt nok. Staten anket tingrettens avgjørelse, og vant frem i lagmannsretten.

  Borgarting konkluderte med at inngrepet var forholdsmessig og rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi, og dessuten innenfor hjemmelsgrunnlaget i smittevernloven.

  Nå vil altså Høyesterett ha siste ord. Se omtale av lagmannsrettens dom her.

 • – Det dere er opptatt av, er det ikke så mange velgere som bryr seg om

  Politisk kommentator Aslak Bonde har vært på Advokatforeningens representantskapsmøte, og forklart hvor han mener landet ligger.

  At man lett kan få et fordreid virkelighetsbilde av å omgås for mange likesinnede, er en gammel nyhet. Formodentlig for å få en outsiders blikk, hadde Advokatforeningen nylig invitert journalist, kommentator og ikke-jurist, Aslak Bonde til sitt representanskapsmøte, forteller Advokatbladet.

  Temaet var rettshjelpsatsen, der den avgåtte regjeringen i statsbudsjettet har foreslått nøyaktig null kroner i vekst.

  – Rettshjelpsatsen er ikke en viktig nok sak for velgerne. Det er ikke der politikerne har sin oppmerksomhet. Når partiene skal prioritere sine krav som folk flest er opptatt av, da sliter dere helt åpenbart. For det dere er opptatt av, er det ikke så mange velgere som bryr seg om, selv om det angår en stor gruppe folk med juridisk tannpine, sa Bonde, ifølge Advokatbladet.

 • (Foto: Håkon Larsen Mosvold/NTB)

  Per Willy Amundsen skal lede Justiskomitéen på Stortinget

  Det er klart etter at partigruppene nå er i ferd med å fordele stortingsvervene internt.

  Den tidligere justisministeren får med seg partikollega Tor André Johnsen til justiskomitéen.

  Venstres medlem i justiskomitéen blir Ingvild W. Thorsvik. 29 år gammel er hun en av de yngste yngste på Stortinget. Frem til hun ble innvalgt nå i høst jobbet hun som advokat for Sørlandsadvokatene i Kristiansand.

  Fra Høyre møter Sveinung Stensland, som er farmasøyt fra Haugesund.

  SV har allerede for et par uker siden plukket ut Andreas Sjalg Unneland til Justiskomitéen. Unneland er nyutdannet jurist.

 • (Foto: Kjetil Kolsrud)

  Nystartet privatrettfirma satser på fastpriser

  Seriegrunderen bak blant annet Dr.Dropin og Cutters, Karl-Axel Bauer, er med på en nyetablering som satser på stykkpriser til privatmarkedet.

  Firmaet, som kaller seg var Ally Advokater, var i helgen omtalt i Dagens Næringsliv.

  – Advokatbransjen har ikke fornyet seg på 100 år, men vi ønsker å gjøre det annerledes, sier tidligere Wiersholm-partner Nils Thommessen i intervjuet. Daglig leder i firmaet er Cathrine Bach, som selv ikke er jurist. Det er derimot seriegründer Karl-Axel Hjorth Bauer fra Askeladden, som også er med på etableringen.

  Bauer uttalte for tre år siden til Rett24 at han ikke hadde tro på at advokatmarkedet sto foran raske vesentlige omveltninger, ut over nettopp timeprismodellen.

  Les: Tror ikke på store endringer i advokatbransjen

  – Jeg tror alle som opererer i massemarkedet, bør være obs. Det er de standardiserte massefortolkningene som er mest egnet for algoritmer. Testamenter og enkle aksjonæravtaler, for eksempel, sa Bauer den gangen.

  Ifølge Dagens Næringsliv har firmaet ansatt åtte advokater. I stillingsutlysningene fra tidligere i høst etterlyste de advokater innen ektefelle-/dødsboskifte, forsikringsrett, naborett og fast eiendom.

 • (Foto: Kjetil Kolsrud)

  Saksøkte advokaten sin, avslo millionforlik – og tapte fullstendig i tingretten

  En klient som mente prosessfullmektigen hadde opptrådt uaktsomt under oppdraget, hadde vært svært mye bedre tjent med å akseptere advokatens forlikstilbud.

  Advokaten var hyret inn for å bistå et eiendomsselskap med utleie av husrom i forbindelse med den såkalte flyktningestrømmen i 2015. Leietaker var et firma som leverte tjenester til UDI. Da eiendommen våren 2016 ble tilbakelevert, oppsto det tvist om hvor mye erstatning utleier hadde krav på for skadene byggene var påført.

  En drøy måned før foreldelsesfristen gikk ut tre år senere, fikk advokaten beskjed om at klienten hadde engasjert «John Christian Elden» i stedet, og at alle sakens dokumenter skulle oversendes dit. At Elden var engasjert var imidlertid en sannhet med modifikasjoner, det var kun opprettet kontakt firmaet hans. Advokatfirmaet Elden hadde nemlig ikke tid til å møte sin nye klient før en måned sendere. Da var fristen alt utløpt.

  Ikke uaktsomt

  Spørsmålet Oslo tingrett nå har vurdert, er om det var uaktsomt av advokaten ikke å gjøre klienten uttrykkelig oppmerksom på foreldelsesfristen var i ferd med å løpe ut. Det var det ikke, konstaterer tingretten, som mener advokaten hadde god grunn til å tro at den nye advokaten allerede var på saken. Tidslinjen som ble oversendt i god tid før fristen var dermed informasjon nok, mener tingretten.

  Skulle dommen bli rettskraftig, kan dermed boligselskapet angre på at det ikke godtok advokatens forlikstilbud på én million kroner. Selskapet krevde, i et siste meklingsforsøk under hovedforhandlingen, minimum 1,2 millioner for å forlike. Påstanden var 1,7 millioner kroner i erstatning.

  Nå endte selskapet i stedet med fulle sakskostnader på 186.000 kroner.

 • PWC og Kluge vant rammeavtale med Tromsø kommune

  Totalverdien på kontraktene Tromsø kommune har inngått for juridisk rådgivning er estimert til 4,3 millioner over to år.

  Tromsø kommune lyste ut to forskjellige delkontrakter. Den første gjaldt forvaltningsrett, arbeidsrett og erstatningsrett. Denne er nå tildelt Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers. Kun to firmaer leverte tilbud på avtalen.

  Den andre delkontrakten gjaldt entrepriserett, fast eiendom, offentlige anskaffelser og konkurranserett. Her er avtale nå inngått med Kluge, som var ett av tre firmaer som leverte tilbud.

  Begge avtalene har et beregnet omfang på drøyt én million kroner i året, fremgår det av kunngjøringen i Doffin.

 • (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB)

  Erna Solberg: – Takk for tilliten i åtte år

  Erna Solberg takket av etter åtte år som statsminister med blomsterseremoni på Slottsplassen

  – Tusen takk for at denne buketten har fått styre Norge i åtte år. Vi leverer et land i god form til neste regjering og ønsker dem lykke til, sa Erna Solberg på Slottsplassen.

  Hun kom ut av sitt siste statsråd med resten av regjeringen, og der fikk de overlevert blomster og en runde applaus fra de frammøtte.

  Tårene trengte seg på for flere under den korte seansen utenfor Slottet, men det var mest smil å spore.

  (©NTB)

 • (Foto: Torstein Bøe/NTB)

  Regjeringen Støre skal «utnytte handlingsrommet» i EØS på finansregulatorisk

  Ifølge Hurdalserklæringen vil den nye regjeringen jobbe for at lokale småbanker ikke skal påføres «unødig strenge regulatoriske krav».

  Avsnittet i Hurdalserklæringen var muligens ikke det kapittelet som kostet mest svette og tårer under regjeringsforhandlingene. Regjeringspartiene er blitt enige om at Norge skal ha effektive finansmarkeder, finansiell stabilitet og en robust finanssektor.

  Noen punkter skiller seg imidlertid ut som litt mer konkret. Det gjelder særlig et åpenbart distriktspolitisk punkt om lokale småbanker. Partiene skriver at de vil «legge til rette for et mangfoldig bankmarked med kjennskap til lokalt næringsliv, blant annet gjennom å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen og utvide rabatten for små og mellomstore bedrifter (SMB-rabatten)».

  Et bakteppe er at det etter finanskrisen i Europa for 10 år siden er kommet en rekke svært omfattende EU-direktiver knyttet til finansregulering.

  «Vi vil legge vekt på at reguleringen av norsk banksektor ikke skal påføre mindre banker unødig strenge regulatoriske krav», heter det i erklæringen.

  Ifølge en rekke medier vil Støre på torsdag presentere Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som ny finansmininster og Jan Christian Vestre (Ap) som ny næringsminister.

 • Ap og Sp strammer inn for flyktninger og asylsøkere

  Støre-regjeringen vil returnere asylsøkere til trygge land utenfor Europa og la antall asylankomster påvirke hvor mange FN-flyktninger Norge tar imot.

  Dessuten skal rettighetene til de med såkalt subsidiær beskyttelse strammes inn. Dette er asylsøkere som ikke kan returneres fordi de risikerer «alvorlig skade» etter EUs Dublin-forordning.

  Flere av disse skal få midlertidig opphold og muligheten til å søke familiegjenforening skal begrenses, går det fram av Hurdalsplattformen.

  Kvoteflyktninger via FN-systemet skal prioriteres framfor asylsøkere, heter det. Men samtidig skal «nivået på kvoteflyktninger sees i sammenheng med nivået på asylankomster.»

  Hurdalsplattformen inneholder ellers flere punkter om asylbarn. Barnet beste skal være et «grunnleggende hensyn» i asylsaker, og vurderinger skal være individuelle og konkrete. Behandlingen av asylsøknader fra mindreårige skal prioriteres.

  (©NTB)

 • (Foto: Kjetil Kolsrud)

  BDO Advokater vant ankesak om profesjonsansvar

  Etter først å ha blitt dømt til å betale 1,2 millioner i erstatning i tingretten, er lagmannsretten kommet til at advokatbistanden fra BDO ikke var uaktsom.

  Saken dreide seg om rådgivning i en skattesak, der klienten endte med å måtte betale tilleggsskatt på 2,4 millioner. Tingretten kom til at det forelå ansvarsgrunnlag, men reduserte erstatningen med 50 prosent grunnet skadelidtes medvirkning.

  Lagmannsretten kommer derimot til at det overhodet ikke foreligger ansvarsgrunnlag, og frikjenner dermed BDO Advokater fullstendig. Det sentrale temaet i saken var hvorvidt det var tilstrekkelig at BDO ga skatteråd med forbehold om at de fakta klienten fremla stemte, eller om advokaten burde gjort selvstendige undersøkelser for å undersøke faktum. Borgarting skriver:

  «Advokaten kunne ha valgt å foreta ytterligere undersøkelser i stedet for å legge til grunn et usikkert faktum med forbehold om at dette var riktig. Den store økonomiske betydningen den usikre forutsetningen hadde for klienten, taler for at dette ville ha vært en bedre måte å gjennomføre advokatoppdraget på.

  Som redegjort for innledningsvis, er det imidlertid et visst spillerom før atferd som kan kritiseres er å anse som erstatningsbetingende uaktsom, jf. Rt-1995-1350 på side 1356.

  Det som blir avgjørende for lagmannsretten, er at advokaten i notatet av 7. april 2016 gjorde det tydelig for klienten, som var en profesjonell investor bistått av en profesjonell rådgiver, både at det ble tatt et forbehold om faktum og den mulige konsekvensen dersom faktum var annerledes.»

  Temaet var om et utbytte fra aksjer skulle beskattes etter fritaksmodellen eller ikke. Bokettersynet viste at eierskapet gikk via et selskap i Guernsey, som regnes som er et lavskatteland utenfor EØS. Gevinsten falt derfor utenfor fritaksmodellen. Det var dette BDOs advokat ikke var klar over da han rådet klienten til å oppgi utbyttet som fradragsberettiget.

  BDO tilkjennes snaut 400.000 kroner i sakskostnader for to instanser.

 • Polsk rettsavgjørelse mot EU-lover har trådt i kraft

  Avgjørelsen fra Polens grunnlovsdomstol som fastslår at noen av EUs lover er i strid med landets grunnlov, er nå offisielt rettskraftig.

  Det skjer etter at kjennelsen ble publisert i den offisielle rettsjournalen tirsdag.

  Det polske vedtaket anses i EU-kretser som et mulig første steg i retning av at Polen forlater EU. Domstolen fastslår at viktige deler av flere EU-traktater ikke er i overensstemmelse med den polske grunnloven.

  EU har forsøkt å gripe inn mot domstolsreformene til Polens nasjonalkonservative regjeringsparti PiS. EU mener reformene undergraver rettsvesenets uavhengighet og demokrati.

  Titusenvis av polske borgere samlet seg i demonstrasjoner søndag for å støtte opp om landets EU-medlemskap. Meningsmålinger viser at EU-medlemskap fortsatt er svært populært blant befolkningen.

  (©NTB)

 • (Foto: Javad Parsa/NTB)

  Støre legger siste kort i regjeringskabalen

  Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum er i ferd med å legge siste kort i regjeringskabalen. Alle som er spurt, har sagt ja, sier Ap-lederen.

  – Jeg er klar på torsdag, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

  Kabalen er ikke klar ennå, sier han.

  – Vi holder på. De jeg har snakket med, har sagt ja.

  Han bekrefter at det er han som tar ringerunden til dem som blir spurt om å være statsråd i Ap-Sp-regjeringen.

  – Jeg snakker med alle, sier han.

  (©NTB)