– Er dette virkelig? I så fall er svaret at dette rett og slett er utrolig. Det er utrolig med tanke på innholdet i Riksrevisjonens rapport, og funnene i kommisjonens utredning. Her jobber dommerne 25 prosent mer enn vanlig arbeidstid for å prøve å få dette til i dagens struktur, og dette var den kvalitetsreformen vi trengte, sier Wiggo Storhaug Larssen. Til daglig er han lagdommer i Gulating lagmannsrett, men i denne sammenheng er han leder for Dommerforeningen.

Foreningen støttet Domstolskommisjonens opprinnelig forslag om å legge ned to tredeler av tingrettene, men gikk subsidiært inn for regjeringens langt mindre inngripende forslag om kun å redusere antall rettskretser. Skepisen til sistnevnte skyldtes særlig at regjeringens forslag blir svært mye dyrere enn kommisjonens, ettersom alle 400 rettssalene bli beholdt og skal digitaliseres.

Annonse

Vil du være med og jobbe for å styrke atomsikkerheten og kildeforvaltningen i Norge?

Men nå ser det altså ut til at heller ikke dette blir noe av.

– Dette er en enorm skuffelse for Dommerforeningen. Det vi har i dag er ikke godt nok i det hele tatt. At vi er kommet i en situasjon der vi skal bli sittende med struktur som alle vet ikke fungerer? Jeg er målløs. Det er nesten ikke til å tro. Dette vil være en tragedie for domstolene, sier Larssen.

Olsen, Frank Kjetil F.jpg
Feirer! Sorenskriver Frank Kjetil Olsen.

Ikke alle Larssens medlemmer er av samme samme oppfatning.

– Seieren er vår! Nå blir det kakefest i Senja tingrett, skriver sorenskriver i Senja tingrett, Frank Kjetil Olsen, i en mail til Rett24.

– Ved Senja tingrett la vi, sammen med flere av de små og mellomstore domstolene, opp til en strategi som gikk ut på å jobbe direkte opp imot de politiske partiene på Stortinget. I den forbindelse valgte vi ikke bruke tid på å argumentere overfor DA, Domstolkommisjonen og departementet, fordi dette ble ansett som nytteløst. Strategien har hele tiden vært å fortløpende bidra med faktabasert informasjon til politikerne på Stortinget. Dette viser seg nå å ha vært en svært vellykket strategi. I dag er det nærmeste en ny 17. mai ved Senja tingrett. Dagen vil bli benyttet til kakefest og allsang av «Seieren er vår»! Ved Senja tingrett vil vi også benytte anledningen til særlig å takke Stortingspolitikerne Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl for at de utrettelig har stått på for de små domstolene, sier Olsen til Rett24.